UseCrypt - technologia, która gwarantuje prywatność

UseCrypt korzysta ze znanych i zaawansowanych mechanizmów kryptograficznych, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wszystkie stosowane przez UseCrypt algorytmy i protokoły kryptograficzne mają certyfikaty wyspecjalizowanych instytucji. Technologia Usecrypt jest zarejestrowana w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wszystkie dane szyfrowane przez Usecrypt są bezpiecznie przechowywane w chmurze IBM Bluemix na serwerach typu bare metal. Usecrypt to pierwsza polska firma, która oferuje w pełni bezpieczną i szyfrowaną infrastrukturę IT, odporną na wszystkie dotychczas znane metody kryptoanalizy.

Szczegóły oferty UseCrypt dot. zakupu licencji otrzymasz po skontaktowaniu się z nami, możesz to zrobić korzystając z zakładki Kontakt. Możesz również zadzwonić pod nr +48 606214014.

Technologia, która gwarantuje prywatność

HVKM to unikalna metoda szyfrowania danych oparta na podziale klucza prywatnego (RSA). Jego niepowtarzalna część przechowywana jest na Twoim urządzeniu. Druga część znajduje się na serwerze. Odszyfrowanie pliku jest możliwe tylko wtedy, kiedy urządzenie i serwer zostają połączone jednocześnie online.

Secure by design

System jest projektowany w ramach tzw. secure by design, czyli system w fazie projektu jest tworzony tak, aby był przestrzenią bezpieczną wykluczającą możliwość zewnętrznej ingerencji, ukrycia back-doorów umożliwiających nieautoryzowany dostęp do zasobów systemu. Zastosowane w rozwiązaniu algorytmy, mechanizmy i użyte protokoły kryptograficzne powodują – według deklaracji producenta – że jest ono odporne na znane metody kryptoanalizy, a sam producent nie ma technicznej możliwości dostępu do danych klientów.

UseCrypt, jako aplikacja mobilna

Pierwsza aplikacja do obsługi wiadomości, która jest bezpieczniejsza niż rozmowa twarzą w twarz. Szybka, prosta i całkowicie bezpieczna. Prowadź zaszyfrowane rozmowy, bez względu na to, czy są to wiadomości tekstowe czy głosowe (w standardzie HD). Zawsze czuj się bezpiecznie dzięki szyfrowaniu end-to-end wykonującemu wszelkie operacje kryptograficzne bezpośrednio i wyłącznie na Twoim urządzeniu.

W PEŁNI PRYWATNA: brak danych o użytkownikach i rozmowach przechowywanych na serwerach
ANONIMOWA: brak technicznej możliwości sprawdzenia adresu IP drugiej strony rozmowy
SZYFROWANA: pełne szyfrowanie end-to-end
POTĘŻNA: niezależne mechanizmy dla wiadomości tekstowych i głosowych
ZAAWANSOWANA: Bezpieczny protokół transportu w czasie rzeczywistym (SRTP), algorytm AES
BEZPIECZNA: wykrywanie ataków typu "man-in-the-middle"
NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO: łączy z drugą stroną za pośrednictwem anonimowego serwera
ODPORNA: stała przepływność - brak możliwości przeprowadzenia ataków side-channel

Dedykowana aplikacja desktopowa

W przeciwieństwie do wielu innych produktów typu Dropbox, Usecrypt to autorska aplikacja, która pozwoliła w całości wyeliminować ryzyko występujące podczas używania przeglądarki internetowej. Ponadto użytkownik ma gwarancję, że dostawca usługi nie będzie miał dostępu do jego danych. Dropbox wykorzystuje szyfrowanie w modelu „at-rest”. Oznacza to, że dane zostają zaszyfrowane dopiero na serwerze. W trakcie transmisji są chronione wyłącznie poprzez SSL. Nie można jednoznacznie określić, w którym momencie dane zostają zaszyfrowane, ponieważ definicja „encryption-at-rest” pozwala na jej szeroką interpretację. Model „at-rest” oznacza również brak poufności, ponieważ klucze szyfrujące dane pozostają w posiadaniu dostawcy usługi. Powoduje to, że w dowolnym momencie usługodawca może uzyskać dostęp do tych danych. Usecrypt szyfruje dane już na stacji roboczej, następnie przesyła je w wersji zaszyfrowanej bezpiecznym, autorskim kanałem komunikacji UST. Nikt nie jest w stanie ich odszyfrować i nie ma dostępu do danych klienta.

 Szczegóły oferty UseCrypt dot. zakupu licencji otrzymasz po skontaktowaniu się z nami, możesz to zrobić korzystając z zakładki Kontakt. Możesz również zadzwonić pod nr +48 606214014.