Badania wariografem oraz zabezpieczanie antypodsłuchowe

ST031-Piranha
ST031-Piranha

Dbasz o bezpieczeństwo informacji w swojej firmie? Nie bądź podatny na wycieki informacji. Nasza firma oferuje również badania wariografem oraz zabezpieczenie i sprawdzenie pomieszczeń oraz pojazdów pod kątem występowania urządzeń podsłuchowych.

Sprawdzanie pomieszczeń pod kątem zainstalowanych urządzeń podsłuchowych

Sprawdzenie obejmuje:

  • Sprawdzenie pasma radiowego w zakresie 100 kHz – 12 GHz;
  • Sprawdzenie propagacji w zakresie podczerwieni IR;
  • Sprawdzenie linii zasilających w przedziale częstotliwości 50kHz-140MHz.
  • Wykrywanie złącz nieliniowych – ukrytych, nieaktywnych w momencie sprawdzania urządzeń podsłuchowych i rejestrujących;
  • Przeszukanie fizyczne pomieszczeń.

Metodologia sprawdzenia i zastosowana aparatura

Do sprawdzenia używamy następujących przyrządów:

Spectrum Rider FPH

Specjalistyczny analizator widma firmy Rohde Schwarz pracujący w zakresie częstotliwości od 5 kHz do 4 GHz służącym do wykonywania pomiarów parametrów sygnałów RF oraz lokalizacji źródeł promieniowania RF.
Umożliwia prowadzenie ciągłej analizy aktywności emisji RF w całym zakresie częstotliwości. Posiada możliwość demodulowania sygnałów RF typu AM i FM. Umożliwia rejestrowanie aktywności i poziomu mocy sygnałów RF w zaprogramowanym czasie. Współpracuje z kierunkową anteną AARONIA umożliwiającą lokalizację źródeł emisji RF w sprawdzanej przestrzeni.

Detektor ST031-Piranha;

Do wykrycia urządzeń aktywnych pracujących w zakresie częstotliwości 100 MHz – 12 GHz. Do wykrycia urządzeń pracujących w zakresie bliskiej i dalekiej podczerwieni IR specjalistyczny detektor współpracujący z szerokopasmowym analizatorem ST031; Sprawdzenie pod kątem obecności pasywnych urządzeń rejestrujących – dyktafonów. Zestaw dodatkowych sensorów, przystawek umożliwiający sprawdzenie linii sieci energetycznej, linii telefonicznych, podatności infrastruktury budynku na podsłuch mikrofonami kontaktowymi oraz laserowymi.

Protek 3290 N analizator widma RF, SN 10060006;
Do analizowania poziomu mocy sygnałów radiowych, wszystkich rodzajów modulacji analogowych, w zakresie 100 kHz do 2,9 GHz.;
Szerokopasmowy odbiornik radiokomunikacyjny AR8200D i AR8600 Mark-2;
Do wykrywania i odsłuchiwania wszystkich rodzajów modulacji analogowych WFM, NFM, SEM, WAM, NAM, AM, USB, LSB, CW, CTCSS i APC025;
Miernik częstotliwości ABEL Digital;
Do wyszukiwania aktywnych urządzeń radiowych pracujących w zakresie 100MHz – 2,8 GHz.
Urządzenie wielofunkcyjne DETECT IV (100kHz-10GHz)
Do wykrywania złącz nieliniowych.
Urządzenie ST062
Do wykrywania transmisji GSM 900, 1800, UMTS, WiFi, Bluetooth 2,4 GHz oraz transmisji cyfrowych DECT
Analizator widma RIGOL DSA815
Do detekcji transmisji radiowych w zakresie 9 kHz-1,5 GHz.
Wykrywacz złącz nieliniowych CAYMAN ST-402
Do wykrywania pasywnych urządzeń elektronicznych
Równolegle przeprowadzamy fizyczne oględziny sprzętu biurowego i pomieszczenia zwracając uwagę na kanały klimatyzacji, wentylacji itp.

Cena:
W zależności od wielkości pomieszczeń lub typu pojazdu. Cenę ustalamy indywidualnie z klientem. Skorzystaj z formularza kontaktowego.

Zabezpieczanie pomieszczeń

Wykonujemy instalacje zabezpieczające sale konferencyjne, gabinety kadry kierowniczej przed podsłuchem laserowym, GSM, radiowym, mikrofonami kontaktowymi. Instalacja zakłóca sygnał emitowany przez urządzenia podsłuchowe.

Generuje również wibracje zakłócające realizowanie podsłuchu przy pomocy urządzeń laserowych oraz mikrofonów kontaktowych.

Oferta obejmuje projektowanie, montaż i serwis systemu oraz szkolenie. Skorzystaj z formularza kontaktowego.